Firma Praca Expert powstała w 2018r jako odpowiedź na zapotrzebowanie związane ze świadczeniem specjalistycznych usług szkoleniowych dla uczestników rynku pracy;

  • pracodawców
  • osób poszukujących pracy i swojej drogi zawodowej.

Firma posiada Wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia uprawniający do prowadzenia pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego pod nr. 18951

oraz

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.30/00127/2018

Celem działań Praca Expert jest tworzenie  optymalnych warunków pracy poprzez wsparcie szkoleniowe dla firm oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do pozyskiwania adekwatnego zatrudnienia przez poszukujących pracy.

Obecnie wyzwaniem dla pracodawców jest znalezienie odpowiedniego pracownika, dostosowanie miejsca pracy do możliwości psychofizycznych i wymagań prawno – formalnych, natomiast dla poszukujących pracy pożądanym celem jest podjęcie pracy zgodnej z zainteresowaniami, predyspozycjami, na odpowiednich warunkach i środowisku pracy.