Doradztwo Zawodowe

Poszukujący pracy mogą liczyć na kompleksowe wsparcie z następujących obszarów:

Doradztwo zawodowe

  • szkolenia dotyczące odkrywania potencjału zawodowego– umiejętności, kwalifikacje, predyspozycje, wartości, potrzeby, zdolności, temperament
  • warsztaty zarzadzania czasem, planowanie wyznaczanie celów oraz strategii ich osiągania
  • Szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego; Asertywności,  komunikacji, autoprezentacji, negocjacji, perswazji i wywierania wpływu na innych
  • Kompleksowe szkolenia z zakresu przygotowania dokumentów takich jak CV, list motywacyjny, podanie o pracę, kwestionariusze, zawodowe portfolio i inne
  • Metody rekrutacji i selekcji pracowników, jak pozytywnie przejść przez sito selekcji w firmach