Pośrednictwo Pracy

Pośrednictwo pracy

  • Wymagania rynku pracy w kontekście umiejętności, zawodów, cech osobowych
  • Oferta rynku pracy, rynek lokalny, krajowy, zapotrzebowanie na pracę za granicami Polski

Samozatrudnienie – zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku

  • Procedury związane z samozatrudnieniem; formularze, załączniki, biznes plan
  • Pozyskiwanie dotacji na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczej; gdzie i jak pozyskać dotacje, szczególne warunki i wymagania.