Szkolenia

Dla pracodawców proponujemy szkolenia BHP i PPOŻ oraz kompleksowe wsparcie w tych kwestiach między innymi poprzez;

  • Dostosowanie do indywidualnej specyfiki zakładu pracy szkoleń wstępnych i okresowych BHP dla pracowników
  • Uwzględnienie charakterystycznych cech przedsiębiorstwa w działaniach związanych i oceną i szacowaniem ryzyka zawodowego
  • Szkolenia dotyczące prewencji wypadkowej, a także procedur postepowania w razie wypadku przy pracy
  • Szkolenia dotyczące obowiązków i uprawnień pracodawcy względem pracowników związanych z bezpieczeństwem pracy, ochroną przeciwpożarową, prawem pracy itp.
  • Szkolenia oraz wsparcie w przygotowaniu aplikacji na pozyskanie środków finansowych na dostosowanie miejsca pracy przy zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników
  • Szkolenia i warsztaty z zakresu pozyskiwania finansowania na szkolenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
  • Szkolenia dotyczące pozyskania refundacji wynagrodzenia dla zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami
  • Szkolenia na temat wymagań stanowisk pracy a możliwości psychofizycznych osób z Niepełnosprawnościami
  • Inne szkolenia o pokrewnej tematyce, wynikające ze specyficznego zapotrzebowania firmy.